2014-08-19 11:23

Varför är Swedbank enda direktbetalningsalternativ

Svar:

De så kallande storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank) har delat upp tjänsten kring internetbetalningarna mellan privatpersoner och företagskunder.

Alla föreningar räknas som företagskunder.

När privatpersoner gör betalningar via internet mot någon bank styrs dom till ett system som alla banker kopplat upp sig mot. Och därmed kan betalningen slutföras.

Men när en förening gör betalningar via internet mot någon bank styrs dom till ett system som bara Swedbank kopplat upp sig mot. Och därmed kan inte betalningen slutföras.

Dessvärre kan Svensk Innebandy inte ändra på den hör styrningen vilket innebär att våra licens- och övergångsbetalningar via internet bara kan göras för Swedbank-kunder.

Under hösten 2014 har Nordea också planer på att koppla upp sig mot Företagssystemet.

Svensk Innebandy kan bara rekommendera föreningarna att kontakta sin bank och påtala bristen och framföra en önskan att även föreningar ska få samma möjlighet att göra betalningar via internet som privatpersoner.

Det går bra att göra en manuell inbetalning med betalningsreferensen som notering. Vi läser in bankfiler alla vardagar i veckan.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>