2015-01-07 11:07

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi säljer inte dina personummer vidare.

Vi säljer inte adresserna vidare till tredje part som inte har någon naturlig koppling till innebandy.

Det innebär dock att vissa distrikt/föreningar/arrangör kan ha få tillgång till din e-post/adress för att bjuda in till cuper. Vi ska inte lämna ut telefonnummer.

Ett vanligt scenario är att våra hemsidor läses av eller kopieras för att få tillgång till adresser. Det är vanligt och i stort sett nästa omöjligt att förhindra för oss eftersom vi inte har de ekonomiska resurserna.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>