Domare - skapa anmälan av bestraffningsärende

Ladda ner manual - pdf

Från säsongen 2015/16 hanteras alla bestraffnings- och disciplinärenden av Svenska Innebandyförbundets Juridiska nämnd och Nationella Disciplingrupp, NDG.

Alla anmälningar görs via domarklienten i iBIS.

Har du frågor kring din anmälan kontakta disciplin@innebandy.se eller 08-5142 7400.

Skapa en anmälan

  1. Logga in på din domarklient.
  2. Välj matchen du ska göra en anmälan i.
  3. Klicka på fliken Matchtrupp.

Klicka på ”Skapa anmälan” på spelaren eller ledaren du/ni ska anmäla.

  1. Fyll i uppgifterna i blanketten så noggrant som möjligt.
  2. När du är klar med anmälan klicka på Skicka in eller Uppdatera.
  3. Du kan ändra i din anmälan fram till att handläggaren på Svenska IBF har påbörjat och låst ärendet.
  4. Du kan följa statusen på dina anmälningar under fliken Ärenden.

 

OBS! 
Det är viktigt att förseelsen beskrivs så noggrant som möjligt.

Anmälningstexten ska innehålla en tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången och de närmare omständigheterna rörande det inträffade samt den bevisning som åberopas.

Är du osäker hur du ska formulera dig föreslår vi att du ska skriva texten i ett Word-dokument innan och klistra in den.


Kontaktperson: Kundtjänst

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>