Validering Steg 2

Kursens syfte:
Kursen syftar till att studenten skall kunna ansvara för och genomföra prestationsutvecklande träning i sin idrott med sin målgrupp.

Förkunskapskrav:
För att ta kursen Validering STEG 2 behöver du som tränare vara godkänd på den webbaserade Grundutbildningen (GU) för Brun, svart och guld och STEG 1.

Lärandemålen är att studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • Visa förmåga att variera sitt sätt att leda träning och utveckla idrottsliga kvaliteter baserat på teorin om kroppsligt lärande på individ och gruppnivå i den egna idrotten.
  • Planera, genomföra, observera, analysera och utvärdera förändringar i individers idrottsliga kvaliteter i den egna verksamheten.
  • Reflektera över hur man utifrån ett didaktiskt perspektiv arbetar med att utveckla individers idrottsliga kvaliteter i den egna verksamheten.
  • Beskriva vilka fysiska och psykosociala faktorer som påverkar lärandeklimat i den egna verksamheten.
  • Implementera tävlingsliknande moment i den egna verksamheten för att utveckla individens idrottsliga kvaliteter.
  • Organisera och genomföra aktiviteter som bidrar till att förbättra den fysiska och psyko-sociala miljön i den egna verksamheten.
  • Förmedla idrottens värdegrund i olika sammanhang i den egna verksamheten.

Uppgifter och litteratur:
Kursens uppgifter (studiegång) följer du enkelt i webbverktyget Coursio. Litteraturförslag finns tydligt under varje del av kursen. Litteratur införskaffar du på egen hand.

Tidsåtgång:
Kursen är öppen under 12 månader. Detta inkluderar eventuellt restarbete. Var noga med detta datum. Skulle tiden gå ut behöver du köpa kursen igen.


Kontaktperson: Joakim Lindström

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>