Validering Steg 1

Kursens syfte:
Kursen syftar till att studenten skall kunna ansvara för och genomföra prestationsutvecklande träning i sin idrott med sin målgrupp. 

Förkunskapskrav:
För att ta kursen Validering STEG 1 behöver du som tränare vara godkänd på den webbaserade Grundutbildningen (GU) för Brun, svart och guld.

Lärandemålen är att studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • Genomföra träning i den egna verksamheten, utifrån grundläggande idrottsvetenskapliga perspektiv, där inkluderande och mångfaldsaspekter ur ett didaktiskt perspektiv är tydliga.
  • Kunna genomföra aktiviteter som syftar till att utveckla idrottsliga förmågor hos enskilda individer i sin verksamhet utifrån ett psykologiskt och fysiskt utvecklingsperspektiv
  • Assistera i nödsituationer och kunna garantera säkerheten för aktiva i den specifika miljön
  • Strukturera och sammanställa data hämtade från genomförd träning och tävling på och i anslutning till den egna verksamheten

Uppgifter och litteratur:
Kursens uppgifter (studiegång) följer du enkelt i webbverktyget Coursio. Litteraturförslag finns tydligt under varje del av kursen. Den litteratur som skickas till dig från SIBF är ett dokument om Spelsystemet och om du är målvaktstränare, ett målvaktsmaterial. Övrig litteratur införskaffar du på egen hand.

Tidsåtgång:
Kursen är öppen under 12 månader. Detta inkluderar eventuellt restarbete. Var noga med detta datum. Skulle tiden gå ut behöver du köpa kursen igen.


Kontaktperson: Joakim Lindström

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>