Idrottsspecifik validering Steg 2

Innan du köper kursen ”idrottsspecifik validering 2” behöver du skicka in ett valideringsunderlag som innehåller ett Ladokutdrag om du inte gjort det innan Steg 1. Efter det kan SIBF avgöra vilka uppgifter du behöver göra i kursen för att komplettera hela STEG 2. Denna blankett hittar du här.

Oavsett vilken universitetsutbildning du gått eller vilka högskolepoäng du har måste du alltid validera minst Spelsystemet som ingår i den idrottsspecifika valideringen.

Kursens syfte:
Kursen syftar till att studenten skall kunna ansvara för och genomföra prestationsutvecklande träning i sin idrott med sin målgrupp.

Förkunskapskrav:
För att ta kursen Idrottsspeciik Validering STEG 2 behöver du som tränare vara godkänd på den webbaserade Grundutbildningen (GU) för Brun, svart och guld och STEG 1. Du skall dessutom ha fått en individuell utbildningsplan av SIBF.

Lärandemålen är att studenten skall efter avslutad kurs kunna:  

Innebandyspelaren/målvakten 2

  • Skapa en egen talangutvecklingsplan, anpassad efter aktuell förening.
  • analysera motståndarnas tekniska färdigheter och kunna beskriva dessa för egna spelare på träning, i syfte att förbereda det egna laget.
  • Biomekaniskt redogöra för någon teknisk rörelse inom innebandyn och ge förslag på hur den kan förbättras.
  • Identifiera, analysera och utvärdera spelarnas färdigheter. Därefter planera och genomföra anpassad träning.

Spelsystemet 2

  • Hantera något databaserat verktyg för analys av eget lag/motståndare.
  • Visa på hur analys av motståndare påverkar den egna träningen.
  • Beskriva och särskilja begreppen coaching och matchcoaching.
  • Analysera sin egen spelbok.
  • Utveckla sin egen spelbok med rollbeskrivningar för spelarna för respektive position/roll.

Uppgifter och litteratur:
Kursens uppgifter (studiegång) följer du enkelt i webbverktyget Coursio. Litteraturförslag finns tydligt under varje del av kursen. Litteratur införskaffar du på egen hand.

Tidsåtgång:
Kursen är öppen under tolv (12) månader. Detta inkluderar eventuellt restarbete. Var noga med detta datum. Skulle tiden gå ut behöver du köpa kursen igen.


Kontaktperson: Joakim Lindström

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>