Idrottsspecifik validering Steg 1

Innan du köper kursen ”idrottsspecifik validering” behöver du skicka in ett valideringsunderlag som innehåller ett Ladokutdrag. Efter det kan SIBF avgöra vilka uppgifter du behöver göra i kursen för att komplettera hela STEG 1. Denna blankett hittar du här.

Oavsett vilken universitetsutbildning du gått eller vilka högskolepoäng du har måste du alltid validera minst Spelsystemet som ingår i den idrottsspecifika valideringen.

Kursens syfte:
Kursen syftar till att studenten skall kunna ansvara för och genomföra prestationsutvecklande träning i sin idrott med sin målgrupp.

Förkunskapskrav:
För att ta kursen Idrottsspeciik Validering STEG 1 behöver du som tränare vara godkänd på den webbaserade Grundutbildningen (GU) för Brun, svart och guld. Du skall dessutom ha fått en individuell utbildningsplan av SIBF.

Lärandemålen är att studenten skall efter avslutad kurs kunna:

Innebandyspelaren/målvakten 1

 • Ge en teoretisk förklaring på hur motorisk inlärning av en teknisk rörelse går till och på det sättet skapa en grund för spelarnas tekniska utveckling/inlärning.
 • Instruera i innebandytekniska moment utifrån didaktiska perspektiv och synsätt.
 • Genomföra en inkluderande individ- och nivåanpassad teknikträning i gruppmiljö.
 • Skapa en metod eller flera metoder för att säkerställa sina övningars svårighetsgrad. Resonera sig fram till vad som är en lämplig svårighetsgrad för gruppens olika individer.
 • Skapa en metod för att analysera lagets tekniska styrkor och svagheter på träning och i match.

Spelsystemet 1

 • Känna till alla taktiska begrepp som innebandyn använder sig av
 • Kunna skapa en egen spelbok
 • Kunna instruera i innebandytaktiska moment, innehållande begreppet spelförståelse, utifrån didaktiska perspektiv och synsätt.
 • Kunna genomföra en inkluderande individ- och nivåanpassad taktikträning i gruppmiljö.
 • Ha genomfört ett individuellt samtal och skapat en individuell utvecklingsplan för en spelares taktiska färdigheter.
 • Kunna sammanställa data och analysera sitt eget lags användning av taktiska moment, på träning och i match.
 • Kunna implementera tävlingslika moment i träningen som utvecklar taktiska färdigheter.

Uppgifter och Llitteratur:
Kursens uppgifter (studiegång) följer du enkelt i webbverktyget Coursio. Litteraturförslag finns tydligt under varje del av kursen. Den litteratur som skickas till dig från SIBF är ett dokument om Spelsystemet och om du är målvaktstränare, ett målvaktsmaterial. Övrig litteratur införskaffar du på egen hand.

Tidsåtgång:
Kursen är öppen under tolv (12) månader. Detta inkluderar eventuellt restarbete. Var noga med detta datum. Skulle tiden gå ut behöver du köpa kursen igen.


Kontaktperson: Joakim Lindström

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>