Validering

Validering innebär att du styrker dina kunskaper/erfarenheter inom ett område. Dina kunskaper styrker du genom att göra ett antal Valideringsuppgifter i stället för att gå en hel kurs. Valideringskurserna är för dig som har en större erfarenhet inom innebandy och kanske har gått lite kurser utan att för den skull gjort det i universitetsvärlden. Vi rekommenderar dock att du gått minst till Block 3-4 i SIBF:s tidigare utbildningsstege för att känna dig bekväm och hemma i terminologin och de uppgifter som ska lösas.

Att Validera innebär att du inte får någon handledning utan förväntas lösa uppgifterna själv samt göra kopplingar till litteratur i rapportform. Kursen gör du i webbverktyget Coursio där du också laddar upp dina arbeten. När du laddat upp dina arbeten kommer en examinator att göra en bedömning.

Det finns två typer av valideringar - Validering och Idrottsspecifik validering. ”Validering” betyder att du validerar ett helt steg i utbildningen. Vill du exempelvis Validera Steg 1 så innehåller valideringen alla fyra (4) områden - människan, atleten, spelsystemet och innebandyspelaren/målvakten. Den idrottsspecifika valideringen består endast av Spelsystemet och innebandyspelaren/målvakten.

Har du studerat idrott på högskola/universitet och har relevanta högskolepoäng inom träningslära och ledarskap/didaktik kan den idrottsspecifika valideringen vara något för dig. Personal på SIBF gör en bedömning genom att titta på ditt ladokutdrag om du kan tillgodoräkna dig fälten människan (ledarskap) och atleten (träningslära) och får då en individuell utbildningsplan.

Är du intresserad av en individuell bedömning skickar du ditt ladokutdrag tillsammans med den här blanketten till Joakim Lindström på Svenska innebandyförbundet.

Här kan du läsa mer om de olika valideringskurserna:

Validering STEG 1

Validering STEG 2

Idrottsspecifik validering STEG 1

Idrottsspecifik validering STEG 2  


Kontaktperson: Emil Hedestig

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>