Svart/guld utbildning

Utbildningen på svart/guld nivå ges i två steg, där första steget omfattar totalt 400 utbildningstimmar och andra steget omfattar 800 utbildningstimmar.

Det första steget ges i form av fyra separata fördjupningsutbildningar på vardera 100 utbildningstimmar. För att vara godkänd på hela första steget så ska man ha klarat samtliga fyra utbildningar, som sedan är en förutsättning för att kunna gå vidare till steg 2. Det går dock alldeles utmärkt att endast genomföra en eller flera fördjupningsutbildningar på steg 1, ifall det intresset finns. Kravet om att genomföra alla fyra gäller endast om man vill gå vidare till nästa steg.

Människan, Atleten och Spelsystemet är obligatoriska av de fyra utbildningar som krävs för steg 2. Sedan väljer man antingen Innebandyspelaren eller Målvakten som den fjärde.

Examinationskrav

Det finns lärandemål som deltagaren ska uppnå på samtliga fördjupningsutbildningar. Utifrån lärandemålen formuleras konkreta inlämningsuppgifter som ska genomföras och godkännas av Svenska Innebandyförbundets examinator. Deltagaren har efter kursens sluttid en månad på sig att inkomma med eventuella kompletteringar för ett godkännande. Missas det så hänvisas deltagaren till validering.

Utbildningsmaterial

I deltagaravgiften ingår litteratur, som skickas hem till deltagaren i samband med utbildningsstart, samt tillgång till ett webbverktyg. Webbverktyget används under hela utbildningstiden.

Anmälan

Anmälan och information om nästa utbildningstillfälle på steg 1 finner du hos ditt distriktsförbund. Steg 2 administreras av Svenska Innebandyförbundet.

Utbildningskostnaden som det arrangerande distriktsförbundet anger, är subventionerad med 70% via Idrottslyftet. Förutsatt att din förening ansöker om det.

 


 

Steg 1

Lärandemål

När deltagaren har genomfört de fyra fördjupningsutbildningarna på steg 1, så förväntas deltagaren kunna

- genomföra träning i den egna verksamheten, utifrån grundläggande idrottsvetenskapliga perspektiv, där inkluderande och mångfaldsaspekter ur ett didaktiskt perspektiv är tydliga.

- genomföra aktiviteter som syftar till att utveckla idrottsliga förmågor hos enskilda individer i sin verksamhet utifrån ett psykologiskt och fysiskt utvecklingsperspektiv.

- assistera i nödsituationer och kunna garantera säkerheten för aktiva i den specifika miljön.

- strukturera och sammanställa data hämtade från genomförd träning och tävling på och i anslutning till den egna verksamheten. 

Tidsåtgång

Fördjupningsutbildningarna på steg 1 är fördelade på 80 timmar teori och praktik i hemmiljö, samt 20 timmar i form av en fysisk träff. Utbildningarnas längd är tre månader där den fysiska träffen ligger i mitten (+/- 1 vecka). Tiden på träffen fördelas på 25 % praktik, 25 % föreläsning samt 50 % diskussion och erfarenhetsutbyte.


Människan Steg 1 svart/guld nivå 

    Utbildningen startar hösten 2015.


 Atleten Steg 1 svart/guld nivå 

    Utbildningen startar hösten 2015.


 Innebandyspelaren Steg 1 svart/guld nivå

    Klicka på figuren för mer information om utbildningen.


Målvakten Steg 1 svart/guld nivå

    Klicka på figuren för mer information om utbildningen.


 Spelsystemet Steg 1 svart/guld nivå

    Klicka på figuren för mer information om utbildningen.


 


Kontaktperson: Emil Hedestig

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>