Grundutbildning (GU)

Grundutbildningen för junior- och seniortränare är en webbaserad kurs som du genomför när du vill via din dator. Kursen är baserad på Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) och avslutas med ett prov, där du som tränare får visa dina kunskaper om SIU:s grunder och filosofi.

Vid godkänd på provet så har du som tränare kvalificerat dig för anmälan till fördjupningsutbildningarna på brun eller svart/guld nivå.

 

Utbildningsmaterial

Efter genomförd Grundutbildning kommer du att få en ledarpärm och en bok hemskickad till dig. Ledarpärmen innehåller dokument som beskriver utvecklingsmodellens olika nivåer, ett material om skadeförebyggande träning samt akut omhändertagande. Pärmen kommer sedan att byggas på med fler dokument på de olika fördjupningsutbildningarna.

Boken är Träningslära för idrotterna, som du behåller och använder under kommande fördjupningsutbildningar.

Ledarpärm junior- och seniorledare

 

Ekonomi och anmälan

Kostnaden för Grundutbildningen är 1 295 SEK, inkl. utbildningsmaterialet. Kostnaden subventioneras med 70% via Idrottslyftet, förutsatt att din förening ansöker om det.

Läs mer om subventionering via Idrottslyftet här.

Anmäl dig här och genomföra kursen

 


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>