Certified Floorball Coach

Inom ramen för Svenska Innebandyförbundets utbildningsverksamhet finns möjligheten att utbilda sig till Certified Floorball Coach (CFC).  

I korthet behöver du som tränare 45 relevanta högskolepoäng (HP) samt idrottsspecifik kunskap. Med relevanta högskolepoäng menas HP inom fälten Träningslära, Tränarskap och Vetenskaplig metod som ingår i SIBF:s fält Människan och Atleten. Med idrottsspecifik kunskap menas områdena Innebandyspelaren/målvakten och Spelsystemet. CFC innebär i praktisk mening en möjlighet för tränare att få tillfälle att bearbeta tränarrollen ur ett helhetsperspektiv med en ännu bättre förståelse för hur träningslära, idrottspsykologi och det egna ledarskapet samspelar för att skapa förutsättningar för en utvecklande verksamhet. Certifieringen hanteras av Svenska Innebandyförbundet.

Anledningen till att denna möjlighet har integrerats i utbildningsverksamheten är att Svensk innebandy vill tillhöra den del av svensk idrott som utvecklingsmässigt befinner sig i framkant. För att kunna bibehålla denna position är det viktigt att tränarna i vår rörelse har den vassaste kompetensen. Detta i kombination med ökade krav på idrotten generellt sett så vill Svensk Innebandy redan nu vara proaktiva och tydliggöra vilka möjligheter till kompetensutveckling som finns tillgängliga för dagens innebandytränare*.

Det finns några olika vägar som en tränare kan ta för att kunna titulera sig Certified Floorball Coach (klicka nedan på Så här ser vägen ut till att bli Certified Floorball Coach).

Något av spåren involverar distansbaserade högskolestudier alternativt seminarium där tidigare examinationsuppgifter från SIBF:s tränarutbildning ska försvaras. För dig som dessa spår är aktuella, notera att sista ansökningsdatumet för höstens kurs är 15:e april. Du söker via den centrala ansökningsenheten https://www.antagning.se/se/start (kursen heter Idrottstränare 1 och anordnas av Malmö Högskola).

Så här ser vägen ut till att bli Certified Floorball Coach (pdf)


Kontaktperson: Emil Hedestig

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>