Brun utbildning

 

Mycket av tränarens jobb på brun nivå handlar om att finna och behålla spelarnas motivation och intresse och därigenom skapa en inspirerande, variationsrik plattform för spelare att befinna sig i. Verksamhet på brun nivå utgår från spelarnas intresse och den nivå spelaren befinner sig på. Utbildning syftar till att ge dig grundläggande kunskaper inom samtliga områden i Svenssonmodellen. Utbildningen riktar sig till dig som gärna vill ha mycket praktik, du eftersöker övningar kopplade till träning snarare än hur spelarna lär sig saker och den vetenskapliga bakgrunden till detta.

För dig som vill jobba med vetenskapliga inlärningsmetoder och fördjupa dig ordentligt inom Svenssonmodellens områden ska du söka dig till utbildningarnar på Svart/Guld nivå.

Utbildningen på brun nivå finns i två steg, där steg 2 bygger vidare på steg 1.


Tid mellan utbildningarna

För att kunna gå vidare från steg 1 till steg 2 måste man ha erfarenhet av praktisk utövning och göra en hemuppgift. Det måste därför gå minst tre månader mellan utbildningstillfällena.


Anmälan

Anmälan och information om nästa utbildningstillfälle finner du hos ditt distriktsförbund, exempelvis Stockholms Innebandyförbund eller Värmlands Innebandyförbund. Det är nämligen våra distriktsförbund som administrerar och genomför våra utbildningar på brun nivå.

Utbildningskostnaden som det arrangerande distriktsförbundet anger, är subventionerad med 70% via Idrottslyftet. Förutsatt att din förening ansöker om det.

 


 

  Steg 1 Brun nivå

Utbildningen är både teoretisk och praktisk och innehåller utvalda delar från Människan, Atleten, Innebandyspelaren och Spelsystemet.

Utbildningsmaterial

Deltagaren erhåller två böcker samt ett dokument till sin ledarpärm med moment som spelarna ska försöka klara av eller utveckla. OBS! Dokumentet är under framtagning.

 
Utbildningens innehåll


 

Steg 2 Brun nivå 

Utbildningen är både teoretisk och praktisk och bygger vidare på innehållet i Brun 1.

Utbildningsmaterial

Deltagaren erhåller ingen ny litteratur på den här utbildningen.


 

 

 


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>