Röd fördjupningsutbildning (12-16 år)

På röd nivå, även kallad Träna för att träna, ska utövarna introduceras till förberedande fysisk träning, där byggandet av atleten och innebandyspecifika färdigheter är i fokus. Det är ditt ansvar som ledare att utveckla dessa färdigheter hos individerna, där filosofin så många som möjligt så länge som möjligt går före strävan att vinna. Fokus ligger på förberedande träning mot svart nivå och att skapa förståelse för lagets betydelse.

På röd nivå finns det åtta fördjupningsutbildningar, Människan 1 och 2, Atleten 1 och 2, Innebandyspelaren 1 och 2, samt Spelsystemet och Målvakten.


 

MÄNNISKAN 1 – 8 x 45 min

På röd nivå handlar det om att skapa motivation att träna. En stor del av träningen under avsnittet Människan förs genom samtal mellan lagets individer med coaching från dig som ledare. Som medveten ledare kommer du också kunna ge korrekt feedback och jobba utifrån begreppet positiv coaching.

Utbildningsmaterial

Du erhåller ett dokument till din ledarpärm med pusselbitar/moment som spelarna ska försöka klara av eller utveckla. OBS! Dokumentet är under framtagning.

Tid mellan utbildningarna

För att få gå vidare till nästa steg (Människan 2) måste man ha erfarenhet av praktisk utövning och göra en hemuppgift. Det måste därför gå minst tre månader mellan utbildningstillfällena på steg 1 och steg 2.


 

MÄNNISKAN 2 - 4 x 45 min

Utbildningen är teoribaserad och är en fortsättning på Människan 1, med fördjupning inom samma område.

Utbildningsmaterial

Du erhåller inget nytt utbildningsmaterial på den här utbildningen.


 

ATLETEN 1 - 8 x 45 min (inkl. praktiskt pass)

Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på fysisk träning och ungdomars fysiska utveckling.

Utbildningsmaterial

Du erhåller två dokument till din ledarpärm. Ett dokument med pusselbitar/moment som spelarna ska försöka klara, och ett dokument med övningar i syfte att träna på momenten. OBS! Dokumenten är under framtagning.

Tid mellan utbildningarna

För att få gå vidare till nästa steg (Atleten 2) måste man ha erfarenhet av praktisk utövning och göra en hemuppgift. Det måste därför gå minst tre månader mellan utbildningstillfällena på steg 1 och steg 2.


 

ATLETEN 2 - 4 x 45 min (inkl. praktiskt pass)

Utbildningen är praktisk och är en fortsättning på Atleten 1, med fördjupning inom samma område.

Utbildningsmaterial

Du erhåller inget nytt utbildningsmaterial på den här utbildningen.


 

INNEBANDYSPELAREN 1 - 8 x 45 min (inkl. praktiskt pass)

Utbildningen innehåller både teori och praktik, med fokus på teknikinlärning och individuell taktik.

Utbildningsmaterial

Du erhåller två dokument till din ledarpärm. Ett dokument med pusselbitar/moment som spelarna ska försöka klara, och ett dokument med övningar i syfte att träna på momenten.

Utöver ovan angivna dokument finns tillhörande referenslitteratur; Teknikmärket rött/svart för gratis nedladdning.

Tid mellan utbildningarna

För att få gå vidare till nästa steg (Innebandyspelaren 2) måste man ha erfarenhet av praktisk utövning och göra en hemuppgift. Det måste därför gå minst tre månader mellan utbildningstillfällena på steg 1 och steg 2.


 

INNEBANDYSPELAREN 2 - 4 x 45 min (inkl. praktiskt pass)

Utbildningen är praktisk och är en fortsättning på Innebandyspelaren 1, med fördjupning inom samma område.

Utbildningsmaterial

Du erhåller inget nytt utbildningsmaterial på den här utbildningen.


 

SPELSYSTEMET – 8 x 45 min (inkl. praktiskt pass)

Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på lagrelaterad taktik.

Utbildningsmaterial

Du erhåller två dokument till din ledarpärm. Ett dokument med pusselbitar/moment som spelarna ska försöka klara, och ett dokument med övningar i syfte att träna på momenten.


 

MÅLVAKTEN – 8 x 45 min (inkl. praktiskt pass)

Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på målvaktsspelets grunder.

Utbildningsmaterial

Du erhåller två dokument till din ledarpärm. Ett dokument med pusselbitar/moment som spelarna ska försöka klara, och ett dokument med övningar i syfte att träna på momenten.

 


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>