Grundutbildning (GU)

En utbildning som alla ledare måste genomgå för att kunna gå vidare på de olika fördjupningsutbildningarna.

Den grundläggande utbildningen är upplagd på minst fyra kurstimmar och innehåller SIU (Svensk Innebandys Utvecklingsmodell), ledarskap, föreningskunskap, samt en diskussionsdel.

I och med den nya utbildningsstrukturen finns ingen form av valideringsmöjlighet. Det innebär att tidigare utbildningar, innebandyrelaterade eller från andra idrotter, inte kan tillgodoräknas. Anledningen till det är att fokus under Grundutbildningen ligger på Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, vilket alla tränare oavsett tidigare erfarenhet måste utbildas i.

Utbildningsmaterial

På Grundutbildningen erhåller du en ledarpärm innehållandes sju olika dokument. Du bygger sedan på din pärm med material som du erhåller på fördjupningsutbildningarna.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>