Utbildning

OBS! Läs nya informationen om utbildningssubventioner från Idrottslyftet 2014-2015 

Innebandyns tränarutbildningar syftar till att ge dig som ledare rätt kompetens utifrån den nivå som dina utövare befinner sig på. Allt enligt riktlinjerna i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Därför är strukturen på utbildningarna dels uppdelade mellan barn/ungdom (6-16 år) och junior/senior, och dels bygger de inte på den traditionella stegstrukturen.

Det innebär att det i samtliga fall krävs en godkänd Grundutbildning, innan man sedan kan gå vidare och fördjupa sig inom sin nivå. Observera att Grundutbildningen skiljer sig åt mellan barn/ungdom och junior/senior.

Innehållet i utbildningarna är lika oavsett var i landet du utbildar dig och ger därför behörighet till nästa nivå oavsett var du väljer att gå den.


Läs mer om de två utbildningsstrukturerna

Barn- och ungdomsledarutbildning

Junior- och seniortränarutbildning<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>