Vem riktar sig arbetet till? TRÄNARE


Rekrytering - föräldrar blir tränare. I framtiden kommer vi att behöva fler tränare kring varje lag.

Tiden att lägga på frivilliga ideella uppdrag kommer att minska. Därför behöver svensk innebandy fler engagerade människor. Och om vi ska lyckas rekrytera fler ledare kring vår idrott, måste det vara attraktivt för bägge könen att bli såväl ledare som tränare.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>