Vem riktar sig arbetet till? SPONSORER


Idag handlar mer och mer om att synas i det mediabrus som råder. Det innebär också att idrotten måste synliggöra sig själva mer och mer för att knyta sponsorer till sin verksamhet.

Företag gör idag etiska övervägningar när man ingår sponsoravtal. Därför behöver svensk innebandy också visa på att vi ÄR en idrott för alla!


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>