Vem riktar sig arbetet till? SPELARE


Det är viktigt att skapa en kultur i sin verksamhet där alla får vara sig själv och inte behöver leva upp till förväntade stereotyper (Ex. hetrosexuell, bitch, blatte eller homo).

Idrotten är en plats där man lär sig förhålla sig till vad anses vara så kallat kvinnligt eller manligt. Ett sätt är att se till att alla runt om, t.ex. aktiva och föräldrar, blir insatta i innebandyns mål, visioner och arbetssätt för att därmed också få en chans att känna sig delaktiga genom att lära sig se helheten och förstå sin roll i föreningen. Det gäller även för att få fler som väljer innebandyn framför andra idrotter.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>