Vem riktar sig arbetet till? KOMMUNER


Idag använder sig idrotten till största delen av kommunala anläggningar. I framtiden kommer politiker att ställa högre krav på den verksamhet som erhåller stöd och subventioner av kommunen.

Det är därför viktigt att visa på att verksamheten man bedriver bygger på en demokratisk idrottsmiljö samt visar på idrottens sociala ansvar och trovärdighet.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>