Vem riktar sig arbetet till? FÖRTROENDEVALDA


Allt fler anser att tiden att lägga på ideella uppdrag kommer att minska. Därför behöver vi istället flera som kan delta i arbetet med att sköta och utveckla föreningen utifrån sina möjligheter att engagera sig. Och om vi ska lyckas rekrytera fler förtroendevalda måste det vara attraktivt för bägge könen att bli en av föreningens viktiga organisationsledare.

Alla människor har olika erfarenheter, intressen, behov och uttryckssätt och därför spelar det roll vilka som deltar i beslut när t.ex. resurser ska fördelas.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>