Vem riktar sig arbetet till? DOMARE


Nya domare behövs hela tiden. Omsättningen på domarna är hög. Därför behöver vi arbeta för att få fler domare och få fler att stanna kvar som domare längre tid.

Om vi ska lyckas rekrytera fler domare måste miljön de befinner sig i vara öppen och demokratisk med plats för kreativitet och mångfald. Arenor som består av majoritet av ett kön innebär att det är större risk för att könsstereotypa värderingar förstärks och idealiseras.

Kanske skulle domarpar som består av både en man och kvinna kan leda till matcher med färre incidenter och ett positivare klimat.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>