Svenska Innebandyförbundet vill förebygga och motverka sexuella trakasserier mot barn, ungdomar och vuxna som är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom innebandyrörelsen i Sverige.

Sexuella övergrepp är oförenliga med svensk idrotts grundvärderingar. Alla barn och ungdomar har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt.

Svenska Innebandyförbundet har en policy mot sexuella trakasserier. Syftet med policyn och handlingsplanen är att ge riktlinjer, öka medvetenheten kring frågorna och ge stöd till specialdistriktsidrottsförbund och föreningar att utveckla egna handlingsplaner. På detta sätt underlättar man för alla idrottsorganisationer och förbereder dem i att kunna hantera konkreta fall av sexuella trakasserier. Policyn fungerar också som en vägledning när sexuella trakasserier ägt rum. 

Läs: Policy för sexuella trakasserier

Läs mer på RF:s hemsida

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>