Föreläsningar om SIU


1. Inledning
(direktlänk)
Handlar om bakgrunden till varför utvecklingsmodellen kom till, samt tar upp idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill, med fokus på barnens villkor och rättigheter.


2. Innebandyn vill
(direktlänk)
Handlar om innebandyns idéprogram och de utmaningar vi står inför att förverkliga det.


3. Spelarutveckling
(direktlänk)
Handlar om vad utvecklingsmodellen innebär hur de olika delarna hänger ihop.


4. Nyckelfaktorer och pusselbitar
(direktlänk)
Handlar om den idrottsvetenskapliga fakta som utvecklingsmodellen bygger på, samt det pedagogiska upplägget och verktygen för att ni varje individ.


Kontaktperson: Emil Persson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>