Utvecklingsmodell

Det har under hösten och vintern arbetats med att ta fram en utvecklingsmodell för Svensk Innebandy, under projektet spelarutveckling. Projektets syfte är att utveckla, utöka och förbättra innebandyn i Sverige.

Nu kan vi presentera en första version av Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Syftet med modellen är att skapa ett ramverk och en filosofi kring hur vi bedriver vår verksamhet. Nästa steg blir att ta fram konkreta utvecklingsplaner, som ska förklara hur vi ska bedriva verksamheten på olika nivåer. Alltså i klartext vad jag som ledare för ett lag på en viss utvecklingsnivå ska fokusera på i upplägget av träning och tävling.

Eftersom SIU blir ett förtydligande av det som redan står i Innebandyn Vill, är det i sig inget nytt. Däremot är SIU baserat på idrottsvetenskapliga studier, vilket gör innehållet än mer greppbart och verklighetsanknutet.

Vi vill nu få in synpunkter kring den här första versionen av utvecklingsmodellen, så att vi känner att vi har en modell som hela innebandyrörelsen kan jobba efter och stå bakom. Frågor och synpunkter tas därför tacksamt emot på emil.risberg@innebandy.se eller 08-51427417.

Video: Se föreläsning om SIU


Klicka på bilden för att öppna dokumentet:

 

 


Författare: Emil Persson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>