Skadeförebyggande träning

Innebandyn har, precis som många andra idrotter, en dyster statistik kring allvarliga knäskador. Och även inom vår idrott är det tjejer i tonåren som är särskilt drabbade. Men tyvärr ser vi nu även tecken på att skadorna även ökar bland killar, dock inte i samma utsträckning som hos tjejerna.

Dels kan en allvarlig knäskada spoliera en eventuell idrottskarriär, men framför allt kan det medföra framtida problem när utövaren blir äldre. Och det måste ändå vara det senare som är vårt primära fokus, d v s ett idrottsutövande ska inte behöva innebära framtida knäproblem i form av artros eller liknande. Ett idrottsutövande ska, för merparten av utövarna, lägga grunden till ett livslångt idrottande och ett hälsosamt liv.

Det finns idag ganska många vetenskapliga studier kring arbetet med att förebygga allvarliga knäskador. I synnerhet skador som uppkommer när ingen annan spelare är inblandad. Bl a finns det en studie på daminnebandyspelare i Finland, som har lyckats reducera antalet knä- och fotledsskador med 66% i samband med genomförandet av ett uppvärmningsprogram innan träningar och matcher. Det finns även studier inom andra idrotter som pekar på samma resultat. Så det finns ganska bra med vetenskaplig kunskap inom området.

Svenska Innebandyförbundet har under 2013 tillsammans med naprapat Anna Lundeberg och sjukgymnast Anna Wänerhag tagit fram ett dokument för skadeförebyggande träning. Övningarna kan användas både under ordinarie träning eller som en del av uppvärmningen.

Klicka här för att ladda hem dokumentet


Kontaktperson: Emil Persson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>