Regional stödstruktur

Ett av Svensk Innebandys långsiktiga mål är att bibehålla den världsledande position vi har, både på junior- och seniornivå. Elitstödet som innebandyn varje år erhåller från Riksidrottsförbundet skall bidra till att nå detta långsiktiga mål. Förbundsstyrelsen har beslutat att nyttja elitstödet utifrån inriktningen att utveckla regionala stödfunktioner för spelarutveckling. 

För att nå ut med ett budskap i rörelsen krävs en regional och lokal implementering. Det innebär att det måste finnas regionala budbärare av Svensk Innebandys mål och riktlinjer. Men som i allt arbete som rör utveckling så krävs det en prioritering kring behovet just nu. Där är bedömningen att det finns ett stort behov av stöd kring arbetet med den fysiska träningsplaneringen, inkluderande testverksamhet och skadeförebyggande träning.

Landet har delats in i sex regioner, där en resursperson är kopplad till varje region. De sex resurspersonerna bildar en expertgrupp och blir budbärare av Svensk Innebandys mål och riktlinjer inom det fysiologiska området.

En presentation av varje resursperson finnes om du klickar på respektive region här nedan. 

 

Region Norr - Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Region Mitt - Jämtland/Härjedalen, Hälsingland, Dalarna och Gästrikland

Region Mälardalen - Stockholm, Uppland, Västmanland och Södermanland

Region Öst - Östergötland, Gotland, Småland och Blekinge

Region Väst - Värmland, Örebro, Bohuslän/Dalsland och Västergötland

Region Syd - Skåne, Halland och Göteborg

 

Säsongen 2012-2013

Under säsongen kommer följande att genomföras inom respektive region:

• En regional träff med representanter från elitklubbar, NIU skolor, DIV 1 dam, allsvenska och Distrikt.

• Genomföra fysiologiska tester på elitlagen, D15 samt NIU skolorna

• Ge stöd för att utveckla planering av fysiologisk träning inför säsongen 2013-2014 hos elitföreningarna genom återkoppling på testresultaten.

• Ta fram en övningsbank med skadeförebyggande övningar som ska integreras i uppvärmningen inför varje träning och match.


Kontaktperson: Emil Persson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>