Fysiologiska riktlinjer

En bra träningsplanering bör utgå ifrån de fysiska krav som ställs på en innebandyspelare. Arbetet med att kartlägga dessa krav är ett pågående arbete inom utvecklings-avdelningen på Svenska Innebandyförbundet. Men innan denna kravanalys är helt fullständig med alla ingående parametrar, så finns det idag ett antal riktlinjer som kan vara användbara i en träningsplanering.

Riktlinjerna är framtagna utifrån resultaten på de fystester som har genomförts på våra elit- och landslag under ett antal säsonger. Det innebär att riktlinjerna i stort sett speglar hur de fysiska kraven på elitnivå är just nu. Riktlinjerna bör därför endast användas mot junior- och seniorspelare.

Vidare ska riktlinjerna användas som ett hjälpmedel i träningsplaneringen, d.v.s. vad jag ska prioritera i träningen. Eftersom innebandy är en väldigt komplex idrott så handlar det om att bli bra på mycket, vilket kanske innebär att jag inte kan bli bäst på alla delar. Då måste jag prioritera i min träning för att nå riktlinjerna för de olika fysiska delkapaciteterna.

Klicka på bilden för att öppna dokumentet.

 

Är du osäker på om du har rätt version av beeptestet? Ladda hem det här.

Här finner du instruktioner samt testvärdetabell för beeptestet.


Kontaktperson: Emil Persson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>