Spelarutveckling

Syftet med projekt spelarutveckling är att skapa ett pedagogiskt verktyg och en guide för föreningar och tränare. Genom en väl genomarbetad utvecklingsmodell får tränarna hjälp att jobba med rätt moment i rätt ordning och på rätt sätt.

Spelarutvecklingsplanen ska följa en tydlig röd tråd och för den engagerade tränaren eller föreningen ska det finnas möjligheter att sätta sin egen prägel på den övergripande modellen. Planen kommer också att vara viktig vid rekrytering och organisation av landslagsverksamheten.

Arbetet ska även titta in i framtiden, eftersom innebandyn hela tiden utvecklas. Det gäller att ligga i framkant om vi ska vara världsledande även om fem år. Projektet ska utveckla, utöka och förbättra innebandyn i Sverige.

Här kommer det fortlöpande läggas upp dokument och information som rör projektet.


Kontaktperson: Emil Persson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>