Startpaketen

Startpaketens innehåll och utformning vilar på dels den beslutade projektplanen för integrationsarbetet, dels Svenska Innebandyförbundets verksamhetsmål för 2016 – 2017 samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Svensk Innebandys kärnvärden utgör värdegrunden i arbetet.

Till vänster i menyn finns en detaljerad beskrivning av de tre startpaketen. Dokumenten är var för sig självständiga och kan användas så.


Kontaktperson: Bodil Långberg

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>