Finansiering/bidrag

Förbundet har fått medel till att utveckla/fördjupa integrationsarbetet från dels Riksidrottsförbundets etableringsstöd, dels Postkodlotteriets Idrottsstiftelse. En del av medlen kan, med fördel, användas till att stödja föreningarnas utvecklingsarbete med integration/inkludering.

Föreningar/distrikt kan således även under 2017 ansöka om medel till sitt integrationsarbete. Medlen kan användas till material, hyror, subvention av medlemsavgifter, visst arvode vid prova-på-verksamheter, transporter och liknande. Det finns inga speciella ansökningstider. Vi behöver samma uppgifter som Idrottslyftet för dessa ansökningar. Titta på de blanketterna.

Föreningarna kan även söka subvention från Idrottslyftet för exempelvis föreläsare eller liknande kompetenshöjande insatser inom integrationsområdet. Alltså inte material, hallhyror eller liknande. Använd Idrottslyftets vanliga blanketter.

Läs mer: Finansiella stödmöjligheter till integrationsinsatser/-projekt utöver bidrag från förbundet

Sök TIA-medel


Kontaktperson: Bodil Långberg

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>