Innebandyns kompetenscentrum

Innebandys kompetenscentrum (IKC) i Umeå är ett samarbete mellan Svenska Innebandyförbundet, Umeå kommun och Umeå universitet.

Syftet med samarbetet mellan de olika parterna i IKC är att stärka Svensk Innebandy inför framtiden. Det unika med det här samverkansavtalet är att fokus ligger på forskning och utveckling som ska gagna såväl elit- som motionsverksamhet. Samarbetsavtalet gällande IKC tecknades under våren 2012. Målet med detta samarbete är att skapa ett nationellt kompetenscentrum inom innebandyn.  

Umeå universitets forskning inom exempelvis idrottsmedicin, idrottsfysiologi, idrottspsykologi och idrottspedagogik är väldigt framstående och målsättningen med detta samarbete är att mer idrottsforskning ska bedrivas inom idrotten innebandy.

Inom kompetenscentrumet jobbar Taru Tervo som forskningssamordnare. Hon är placerad på Idrottshögskolan vid Umeå universitet, och ingå i det nätverk av personer som arbetar för utvecklingen av Svensk innebandy. Ansvariga för samarbete från Innebandyförbundet sida är utvecklings- och landslagschef Emil Persson och generalsekreteraren Göran Harnesk. Båda ingår även i IKC:s styrgrupp.

Mer info om IKC:
Utvecklings- och landslagschef: Emil Persson
Generalsekreterare: Göran Harnesk
Forskningssamordnare för IKC: Taru Tervo

Länk till IKC:s hemsida tryck här.

Rapporter:
Utvecklings- och forskningsstrategier för Svensk Innebandy
Sammanställning av befintlig forskning om innebandyn

Mer läsning:
Svensk Idrottsforskning nr. 4 - 2013 (Tema: Innebandy)


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>