Vid ansökan om större projekt

När ni ansöker om större Idrottslyftsprojekt är det viktigt att ni redan vid ansökningsförfarandet har en tydlig plan och en förankring för er idé i föreningen. Vi vill även att fokus ska vara på att behålla spelare inom idrotten. Se över att ni har med följande i er ansökan:

Bakgrund/syfte: Varför vill ni genomföra projektet?

Mål: Vad vill ni uppnå med projektet och hur mäter ni det?

Metod: Hur ska ni genomföra projektet?

Finansiering: Vad kostar de olika aktiviteterna/delarna? Viktigt med egen insats.

Tidsplan: När planerar ni att genomföra projektet?

Uppföljning/utvärdering: Hur planerar ni att redovisa projektet?

Fortsättning: Hur kommer ni fortsätta efter avslutad projekttid?

 

Tänk på att vara ute i god tid. För att ett projekt ska vara möjligt att genomföra måste ansökan vara oss tillhanda senast 6 veckor innan tänkt startdatum. Projektet får inte ha påbörjats under handläggningstiden.  

 

1. Läs igenom den information som finns om Idrottslyftet 2017.

2. Gå in på föreningens hemsida i IdrottOnline, idrottslyftsapplikationen, och ansök om medel för Idrottslyftet 2017. Vid tekniska frågor, kontakta helpdesk@rf.se.

                                    

Idrottslyftsmedel för 2017 kommer att betalas ut löpande under perioden. Vi ser positivt på långsikta projekt, men kan endast bevilja medel fram till årsskiftet det år ansökan kommer in.


Kontaktperson: Hanna Sandberg

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>