Vanliga frågor kring Idrottslyftet

 

Fråga: Kan jag som privatperson ansöka om Idrottslyftsmedel vid en tränarutbildning?

Svar: Nej, du måste vara medlem i en förening för att kunna ta del av idrottslyftet. Det är även föreningen som ansöker om subvention för sina ledare.


Fråga: Kan vår förening ansöka om ett projekt på två år?

Svar: Det går att skicka in en långsiktig plan på en ansökan. Däremot kan vi endast bevilja medel per kalenderår. Däremot underlättar det vid ett längre projekt att ni redan från start har en långsiktig plan. Genom att dela upp ansökan utifrån kalenderåren kan ni efter årsskiftet skicka in en ny ansökan och hänvisa till "år 1".

 

Fråga: Våra ledare ska gå en utbildning snart. När kan jag ansöka om Idrottslyftsmedel?

Svar: När det gäller utbildningsansökningar skickas ansökan in först efter det att utbildningen har ägt rum. Ansökan ska ha skickats in via IdrottOnline senast 60 dagar efter genomfört utbildningstillfälle för att föreningen ska ges subvention.

 

Fråga: Ansökan är godkänd, men vi får inte in några pengar. Varför?

Svar: När det gäller utbildningsansökningar betalas pengarna ut först när ni har skickat in er återrapport. Dubbelkolla att ni har gjort det genom att logga in på ert IdrottOnline-konto och se om det står "inväntar återrapportering". Om så inte är fallet, ta kontakt med helpdesk@rf.se, så hjälper de er med det.

 

Fråga: Återrapporten är godkänd. När kommer pengarna in på föreningens konto?

Svar: Pengarna kommer in på föreningens angivna konto senast onsdag veckan efter att ansökan har godkänts. Under sommaren och jul/nyår kan det ibland ta lite längre tid.

 

Fråga: Vi behöver nya matchtröjor. Kan vi söka Idrottslyftsmedel för det?

Svar: Nej. Idrottslyftet subventionerar inte inköp av material eller annat knytet till tävlingsverksamhet.

 

Fråga:  Finns det någon åldersgräns på Idrottslyftet?

Svar: Idrottslyftet vänder sig till utveckling av barn- och ungdomsverksamheten. I den räknas barn- och ungdomar 7-25 år. När det gäller tränarutbildningar subventionarar vi samtliga av våra färgutbildningar, både mot barn/ungdom och senior.

 

Fråga: Får jag Idrottslyftsmedel för domarutbildningar?

Svar:  Vi subventionerar Föreningsdomarutbildning (FDU),  men inga distriktsdomarutbildningar.

 

Fråga: Om jag ska ansöka om en större tjejsatsning. När måste ansökan komma in?

Svar: För att vi ska ha gott om tid på oss att rättvist kunna handlägga en större ansökan måste den inkomma sex veckor innan planerat startdatum. Det är då viktigt att projektet inte påbörjas under handläggningsperioden.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>