Tjejsatsningar

Under våren 2014 genomförde Svensk Innebandy tillsammans med forskaren Inger Eliasson på Umeå Universitet ett forskningsprojekt på tjejer, FFI – Fler Flickor i Innebandyn. Projektet har haft som syfte att hitta bakgrunden till varför tjejer väljer att sluta med innebandyn i tonåren, och hur vi kan göra för att behålla dem längre. Projektet presenterades under hösten 2014.

Idrottslyftet 2018 kommer att fokusera på att få igång Framtidens Ledarskap på distriktsnivå.

Har ni frågor kring tjejsatsningar, kontakta Hanna Sandberg.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>