Ledar- och domarutbildningar

Utbildningsansökningar ska vara inskickade via IdrottOnline senast 60 dagar efter genomfört utbildningstillfälle. Ansökningar som inkommer senare är inte garanterade idrottslyftsmedel.

Ansökan om subvention för utbildning görs efter att utbildningstillfället har ägt rum.

Vid ansökan om subvention för utbildning behöver ni redovisa detta med ett underlag. När ni har utbildning i föreningens regi ska ni bifoga fakturaunderlag. När det gäller utbildning i distriktets regi ansöker ni mot att namnge aktuella deltagare under rubriken "kort beskrivning" i ansökningsformuläret samt fakturaunderlag. Det går bra att bifoga deltagarlista eller faktura om namnen står specade där. Distriktet ansvarar för att skicka in deltagarlistor på aktuella utbildningar.

I återrapporten är det viktigt att ni fyller i deltagare och deltagartillfällen.

Subventionerna nedan börjar gälla från och med den 1 augusti 2018.

Människan och Atleten
950 SEK per deltagare vid centralt arrangerad utbildning.
80 % av fakturerad utbildningskostnad vid utbildning i förening.

Grundutbildning
700 SEK per deltagare vid centralt arrangerad utbildning.
80 % av fakturerad utbildningskostnad vid utbildning i förening.

Temautbildningar
475 SEK per deltagare vid centralt arrangerad utbildning.
35 % av fakturerad utbildningskostnad vid utbildning i förening.

Junior- och seniortränarutbildning
70 % av fakturerad utbildningskostnad.

Matchledare
600 SEK per deltagare vid centralt arrangerad utbildning.
300 SEK per deltagare vid utbildning i förening.

Ungdomsdomare
600 SEK per deltagare vid centralt arrangerad utbildning.
400 SEK per deltagare vid utbildning i förening.

Distriktsdomare 1
600 SEK per deltagare vid centralt arrangerad utbildning.

 

 

 


Kontaktperson: Kundtjänst

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>