"Projekt Vivalla" - Örebro SK Ungdom

Etnisk mångfald

 

Örebro SK Ungdom är en flersektionsförening som utöver innebandyn även bedriver verksamhet inom fotboll, bandy och handboll. Fotbollssektionen har under flera år jobbat framgångsrikt för att nå ut till områden med mångkulturell blandning, där de ekonomiska förutsättningarna många gånger är dåliga. Innebandysektionen har god erfarenhet av att driva större projekt och med hjälp av fotbollens kontaktnät i de mer mångkulturella områdena ser de möjligheterna att få in en ny målgrupp även i innebandyn.

Ted Larsson, anställd på innebandysektionen, är drivande i projektet. Nedan delar han med sig av hur ”Projekt Vivalla” har utvecklats, från tanke till verklighet.

”Bakgrunden till Projekt Vivalla växte fram under våra månadsmöten där vi ofta diskuterar mångfaldsfrågor. Fotbollssektionen har nyligen genomfört en större satsning på mångfald och vi kände att det var vår tur nu. Trots att det idag inte bedrivs någon organiserad innebandyverksamhet i Vivalla, har vi genom redan väletablerade kontakter på fritidsgårdar och skolor i området fått nys om att intresset är stort för sporten.

Vi har under projektet vänt oss till barn och ungdomar födda 2003-2005 i- och kring stadsdelen Vivalla, i Nordvästra Örebro. Det är ett område med hög kulturell uppblandning samt låg socioekonomisk status.

Genom kontinuerliga diskussioner i kommittén formulerade vi idéer kring hur projektet skulle se ut. Efter många timmar av diskussioner och funderingar kom vi fram till riktlinjer, mål och strukturer för projektet. Därefter bollade vi projektidén flera gånger med SIBF innan vi kände oss redo att genomföra satsningen.

Det primära målet med projektet är att erbjuda barn som inte tidigare getts möjlighet att introduceras till en, för dem, ny idrott och få prova på det i organiserad form. Målet var att skapa en fungerande struktur där vi i långa loppet kan ge barn och nya ledare utbildning och glada upplevelser. Samtidigt vill vi som förening växa och ser då Vivallaområdet som ett bra område att växa i.

Genom Idrottslyftet har vi getts möjlighet att finansiera en projektanställning på 25 % och även kunnat lägga mer fokus på en långsiktig planering och marknadsföring.

Projektet har genomförts stegvis där vi inledningsvis såg över behovet av idrott i området. Därefter skapades ett kontaktnät bestående av skolor, fritidsgårdar och föreningar. Vi genomförde även en rad av skolbesök, där vi på skoltid besökte klasserna i berörda åldrar för att introducera innebandy och därefter bjuda ner barnen på de halltider vi bokat upp i den lokala idrottshallen. Därefter har vi med hjälp av både nya och befintliga tränare kunnat genomföra träningar under hela våren med en bra uppslutning av både killar som tjejer från området Vivalla. Tack vare årets arbete kommer vi till säsongen 14/15 även kunna starta upp ett lag för barn födda 06/07.”

 

Teds tips till er som vill jobba med mångfaldsfrågor:

  • Skapa en god bild av områdets miljö och förutsättningar.
  • Var noggranna med förarbetet. Många saker kommer att förändras under projektets gång, men ju bättre förberedd man är, desto lättare är det att hantera förändringar eller motgångar.
  • Lär känna många människor och institutioner lokalt, det har ni god nytta av i långa loppet.
  • Tillsätt ledare som har en god pedagogik och är väldigt bra människokännare.
  • Ge inte upp! Varje dag stöter man på nya problem och motgångar. Lös dem, diskutera dem, och våga testa nya metoder.

 

Är ni intresserade av att jobba med mångfaldsfrågor i er förening? Läs mer under "mångfald", eller ta en kontakt med ansvarig för mångfaldsfrågor.


Författare: Jennifer Mayer

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>