Goda exempel

Tack vare Idrottslyftet har får många av våra föreningar möjlighet att prova på nya projekt som de utan ekonomisk hjälp inte hade haft möjlighet att genomföra.

Genom att lyfta fram goda exempel från våra föreningar hoppas vi på att fler ska inspireras och vilja utveckla verksamheten ytterligare.

Är ni intresserade av att starta upp ett projekt? Ta kontakt med Hanna Sandberg för att bolla idéer.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>