Idrottslyftet år 2018

Föreningsstödet

 

Föreningsstödet är en del av Idrottslyftet som fördelas till Svensk Innebandy centralt. Tanken är att alla satsningar efter projekttiden ska övergå till ordinarie verksamhet. Därför är det viktigt att föreningen redan från början har en långsiktig plan för det fortsatta arbetet.

Syftet med Idrottslyftet:
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Målet för Idrottslyftet:
Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. 

Det innebär att fokus ligger på skapa möjligheter till ett livslångt idrottande, där det är verksamheten i föreningen som ska utvecklas. Det ska vara en tydligare koppling på föreningsidrottens egenvärde snarare än på vissa grupper eller frågor.
Förbundsstyrelsen har valt följande inriktningar för att nå upp till syftet och målet

För att ta del av Idrottslyftet ska föreningen ha sökt och beviljats lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Har ni inte sökt LOK-stöd? Kontakta handläggaren för föreningsstödet och diskutera hur ni kan gå vidare med er ansökan.

Genom Idrottslyftet 2018 prioriterar vi följande områden:

•  Föreningsutveckling

Föreningsutvecklingen och kompetensutvecklingen av organisationsledarna är en förutsättning för att spelare och ledare ska kunna verka i en god miljö. Det är organisationsledarna som skapar strukturerna i en förening, som också leder till en önskvärd kultur. Föreningsutvecklingsarbetet ska ske i samverkan med våra SDF-konsulenter och/eller SISU-konsulenter i respektive distrikt. De måste ha gett ett godkännande innan ansökan skickas in. Kontakta ert distrikt för mer information.

•    Ledar- och domarutbildning

Subventionering av våra egna utbildningar. Samma subventioner som 2017, se nedan.

•    Framtidens Ledarskap

Nätverk på distriktsnivå. Ansökan gäller de personer som blivit antagna till respektives distrikts    nätverk. Kontakta ert distrikt för mer information.

 

Vid frågor ta en kontakt med Hanna Sandberg som ansvarar för Idrottslyftet.

 

 

 

 

 

 

 

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>