Knatteligan sammandrag

 

FÖRE

• Boka hall! Alla typer av hallar kan användas i Knatteligan. Såväl mindre gymnastiksalar som stora sporthallar, vilka kan delas in i flera planer.

• Gå ut med en inbjudan! Bjud in aktuella åldersklasser med annonser i närbutiker, skolor, lokaltidningar och kontakta närliggande föreningar. Knatteligan spelas i förhållandevis ”rena” åldersklasser, 7,8,9 år. Om det i ett lag förekommer ”överåriga” så måste sunt förnuft råda och bygga på sportsliga grunder. Dock så är lägsta ålder i Knatteligan 7 år.

• Ta fram ett spelprogram! Dela in lagen i grupper där alla möter alla. Det är viktigt att alla lagen får spela lika mycket. Inga slutspel förekommer.

• Fixa sjukvårdsmaterial! Om det skulle inträffa en olycka så kan det vara bra med en sjukvårdsansvarig i hallen. Minimikravet är en Läkarväska av idrottsmodell.

• Ekonomi/avgifter! Föreningen bokar själv hallen och står för kostnaden för densamma. Matchledarna bör vara kostnadsfria. Om föreningen anser att den måste täcka kostnaderna för sammandraget får man ta ut en avgift på max 100 kronor per lag.

UNDER

• Speltiden rekommenderas till 1 x 15 min (löpande tid).

• Lagen skall tydligt kunna skiljas åt (västar får användas).

• Matchen leds av en matchledare

EFTER

• Samtliga deltagare erhåller förslagsvis ett dipom.

FRÅGOR?

Vid frågor ta i första hand kontakt med ert SDF. Ni kan även kontakta Kate Svensson, Svenska Innebandyforbundet, tel 08-514 274 19 eller e-post malika.laarif@innebandy.se


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>