Barninnebandy


Barn bör spela innebandy enligt barnens förutsättningar med tanke på spelplanens storlek och antal spelare m m.

Dessutom ökar barninnebandyutövarna i större grad än halltillgången, varför det finns behov av att hitta alternativa spelformer som gör att fler kan spela innebandy i en stor hall alternativt att det kan spelas innebandy i gymnastiksalar och liknande. Ett exempel på en spelform som uppfyller de behoven är Knatteligan.

Eftersom idrott i allmänhet sker under reglerade former såsom krav på regelefterlevnad, tävlingsbestämmelser och andra former t ex vad avser antal spelare, spelplansmått, sarg eller inte m m har innebandyn gemensamt bestämt att barninnebandy ska spelas utifrån följande principer.

 • På små planer
  Ett planmått som är anpassat efter ålder och antal spelare. Det sker i mindre hallar eller i en stor hall där planen är uppdelad i mindre spelplaner. Ett lämpligt mått är 10 x 20 meter.
 • Med färre antal spelare
  Planmått, ålder och totalt antal utövare är några variabler som avgör hur många spelare det ska finnas samtidigt på planen. Väljer man att spela med målvakt är tre utespelare ett lämpligt antal.
 • Utan samma krav på utrustning
  Barninnebandy behöver inte ha samma krav på utrustning som seniorinnebandy. Någon form av planavgränsning bör finnas. Väljer man att spela med målvakt bör målburarnas storlek anpassas efter utövarna.
 • Upp till nio års ålder
  Barninnebandy under leksamma spelformer bör ske upp till och med nio års ålder. Därefter kan man välja att spela vidare med småplansspel eller prova på stora planer och spel fem mot fem. Under denna period förbereds barnen för seriespel och spel på stora planer.

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>