Tävlingskongressen 2010

  

Protokoll Tävlingskongress 2010
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11

Härmed inbjudes SDF, förbundsserieföreningar och förbundsstyrelsen till Tävlingskongressen 2010.

Plats:          
Clarion Hotel Sign, Stockholm
 
Tid:              
Söndag 28 november 2010. 
Start: 12.00 med anmälan av närvaro samt smörgås.
Slut: När mötesförhandlingarna är slut, senast 19.00                      
 
Fullmakt:    
Fullmakt ska fyllas i och skickas in till SIBF. Den ska vara SIBF tillhanda senast måndag 15 november 2010.
 
Motioner:   
Motioner ska vara SIBF tillhanda senast 28 augusti 2010.
 
Resor:        
Svenska Innebandyförbundet sköter resebokningen till Tävlingskongressen för SDF:en. Resor som inte bokas via resebokningen eller inte bokats inom den angivna tiden tar inte SIBF ansvar för, varken bokning eller kostnaden. Resa för extraperson går även bra att beställa via resebokningen. Kostnaden kommer då att faktureras SDF:et.
 
Resorna kommer att bokas med billigast resealternativ och är inte ombokningsbara. Vi räknar med tåg som transportmedel för de som finns i och söder om Dalarna och Gästrikland. Resekostnaderna ska finansieras via demokratibidraget.

Bokning av resa sker via lena.magiste@innebandy.se senast 25 oktober 2010.

Boende:    
Önskas boende i samband med tävlingskongressen får Ni ombesörja detta på egen hand.


_____________________________________________________________________
Samtliga SDF inbjuds till frivillig träff i samband med Tävlingskongressen.
Denna äger rum lördag 27 november 2010 kl. 16.00-19.00, Clarion Sign Hotel, Stockholm.
Program: Information och genomgång av propositioner och motioner till kongressen samt eventuella övriga frågor.
Anmälan till jane.stenius@innebandy.se senast 12 november.

Anmälda:
Bohuslän-Dals IBF: Sven Ljunglide
Göteborgs IBF: Mikael Björk, Christian Tillroth
Hälslinglands IBF: Micael Lingh
Jämtland/Härjedalen IBF: Lars Nyström, Urban Henrixon

Smålands IBF: Andreas Holm, Gerhardt Borkowski
Skånes IBF: Mattias Linell, Jane Andersson
Stockholms IBF: Erik Huijsers, Michael Leimer 
Södermanlands IBF: Jonas Westerberg, Eva Simonsson
Upplands IBF: Lars-Olov Lundgren, Simon Andrén
Västerbottens IBF: Patrik Eklund
Västernorrlands IBF: Susanne Rönnberg
Örebro Läns IBF: Christina Larsson, Gun Henricsson

Förhinder:
Blekinges IBF
Dalarnas IBF
Värmlands IBF
_____________________________________________________________________ 

Fullmakter som sänts in och är i ordning (uppdaterad 2010-11-16) 
                                           

SDF    Rösträtt (namn)  Övriga deltagare (namn)
Blekinge    
Bohuslän-Dal Sven Ljunglide  
Dalarna Conny Törehed Per Nordström
Gotland Magnus Pettersson  
Gästrikland Anders Skoglund Roger Collin
Göteborg Christian Tillroth Mikael Björk
Halland Mats Åkesson  
Hälsingland Micael Lingh  
Jämtland/Härjedalen Lars Nyström Urban Henrixon
Norrbotten Anders Isaksson Bjarne Hald
Skåne    
Småland Andreas Holm Gerhardt Borkowski
Stockholm Erik Huijsers Michael Leimer
Södermanland Jonas Westerberg Eva Simonsson
Uppland Lars-Olov Lundgren Simon Andrén
Värmland Roger Carlsson Jan Sundberg/Johan Carlsson
Västerbotten Patrik Eklund  
Västergötland Dennis Jelse Håkan Karlsson
Västernorrland Gunnar Hiort  
Västmanland Lars Svensson Stefan Karlsson
Örebro Län Christina Larsson Gun Henricsson
Östergötland Christer Kindvall  
                                

Förening Rösträtt (namn)   Övriga deltagare
 AIK IBF Thomas Lundberg Olov Lindquist
 Mullsjö AIS Andreas Carlson Joakim Davidsson
 Umeå City IBK Patrik Eklund  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
    Inbjudan
   
 
    Förslag till 
    föredragningslista
 
    Förklaring till
    föredragningslista

 


   Förslag till
    arbetsordning

 

Proposition 1 - övergångar för barn och ungdomar

Proposition 2 - förändringar och förtydliganden

Proposition 3 - kapitel 10

Proposition 4 - kapitel 4

Motion Västernorrland DM
FS yttrande gällande Motion Västernorrland DM 

Motion Västernorrland barn
FS yttrande gällande Motion Västernorrland Barn

Motion Norrbotten domare
FS yttrande gällande Motion Norrbotten Domare 


Kontaktperson: Jane Stenius

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>