Tävlingsjour

Om ni under fredagskvällar eller helger stöter på ett akut tävlingsproblem inom SIBF:s regi som inte kan vänta med besked tills kommande vardag kan ni ringa detta journummer: 08 – 514 274 10.
Tävlingsjouren är även tillgänglig under de vardagar som SSL matcher spelas.

OBS! Numret ska endast användas då ni har frågor av akut karaktär så som frågor om dåligt väder, protest, vidarespel, avbruten match etc.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>