Namnändring

För att byta namn på en innebandyförening gäller följande:
Maila kundtjanst@innebandy.se och stäm av att det tilltänkta nya namnet är godkänt. 

Det gäller att i god tid planera för ett namnbyte. Föreningen måste ha årsmöte, eller extra årsmöte, för att besluta om namnändring (mötet ska protokollföras).

Förutom ovan regler om namn på förening gäller att föreningsnamnet inte börjar gälla förrän vid nästa tävlingssäsong, dvs. 1 juli. Man kan alltså inte ändra namn mitt under en säsong och därmed byta namn i spelprogram, tabeller, röstlängd till årsmöte etc.

När föreningen har haft årsmöte/extra årsmöte ska föreningen göra en formell ansökan via Idrotten Online.

Läs igenom SIBF:s namnpolicy (PDF)
Läs även RF:s namnregler (svenskidrott.se)

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>