Skyddsglasögon


Sedan säsongen 2015/16 är det obligatoriskt för B-licensierade spelare att använda godkända skyddsglasögon vid matcher.

Säsongen 2018-2019 gäller detta spelare födda 03 och senare.


Vad händer om en spelare kommer till match utan glasögon?
Ledarna ska ha extra skyddsglasögon med sig utifall någon glömt sina glasögon.

Vad händer om spelare deltar i match utan glasögon?
om spelaren trots uppmaning från domaren inte tar på sig glasögon så kan 2 minuters utvisning utdömas i klasser för 15 åringar och yngre.

I klasser för 16 åringar och äldre kan föreningen tilldömas en straffavgift om B-licensspelare spelar utan glasögon.

Vad händer om man tappar glasögonen under spelet?
Tappas glasögonen under spel ska det hanteras på samma sätt som om man tappar en sko. Det innebär att man får spela vidare till situationen är över, därefter ska man plocka upp och sätta på sig glasögonen.

En spelare som använder vanliga glasögon på grund av synnedsättning eller synfel? Hur gör man då?
Det finns inget krav på att ha skyddsglasögon om en spelare har vanliga glasögon. Det är upp till spelaren själv att avgöra om det är möjligt att använda skyddsglasögon och vanliga glasögon. Vi vill poängtera att det inte är tillåtet att spela med solglasögon eller andra varianter av glasögon för att slippa använda skyddsglasögon.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>