FAQ om Elitlicens

För vilka gäller innebandyns elitlicens?
Svenska Superligan, Allsvenskan, och herrar division 1.

Vem mäts angående elitlicens?
Det är föreningens balansrapport per 30 april som kontrolleras.

Vi har lag i SSL och Allsvenskan i samma förening (samma organisationsnummer), vad gäller då?
Det är fortfarande föreningens balansrapport som mäts 30 april.

Måste vi arbeta efter innebandyns kontoplan?
Ja, om ni inte är en flersektionsförening. Då ska ni komplettera med till exempel ett utdrag där innebandysektionen har ett eget kostnadsställe. Se innebandyns kontoplans riktlinjer.

Hur gör vi som en flersektionsförening med räkenskapsår?
Alla ska ha avslut 30 april. Undantaget är flersektionsföreningar som kan ha annat, normalt sett 31 december, som avslut. De som inte har avslut 30 april ska vid inlämnandet av årliga handlingar (1/8) inkomma med budget som avser 1.5–30.4. 

Behöver vi ha en auktoriserad eller godkänd revisor?
Ja, inga lekmannarevisorer godkänns längre.

Vad innebär det att vara skuldfri 1 maj 2018?
Att inte ha skulder inom idrotten, till till exempel spelare/ledare inom klubben vilka förfallit, eller till andra inom idrotten (Förening/RF/SIBF/SDF/IFF). Och inte heller förfallna skulder till Skatteverket.

Måste vi ha positivt eget kapital 1 maj 2019?
Ja, 1 maj 2019 ska alla ha positivt eget kapital. Om föreningen inte har positivt eget kapital 1 maj 2019 får man starta serien, men måste inkomma 1 augusti med ”handlingsplan/kontrollbalansräkning” som uppvisar positivt eget kapital vid räkenskapsårets slut. Sker inte detta sker nerflyttning till säsongen därpå.

Hur ser ett normalår ut?
Se innebandyns reglemente för elitlicens, sista sidan.

Kan vi starta säsongen 2019/20 med negativt kapital?
Ja, men en handlingsplan måste ha kommit in 1 augusti, med periodiserat bokslut 30 november, och om inte kapitalet är återställts vid räkenskapsårets slut beviljas inte elitlicens. Då sker nedflyttning till kommande säsong.

Vilken sportslig effekt får det om vi inte uppfyller elitlicensen?
Nedflyttning en serie kommande säsong. Har föreningen två representationslag i samma förening nedflyttas båda lagen vardera en serie.

Vad gäller om vi sportsligt åker ur serien och samtidigt inte uppfyller elitlicensen?
Då flyttas föreningens representationslag ner två serier.

Vad gäller om vi sportsligt kvalat oss upp en serie men inte beviljats elitlicens?
Då stannar man som en konsekvens kvar i sin serie.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>