Elitlicens

Förbundsstyrelsen har i samråd med SEI Beslutat i februari 2014 att innebandyn inför Elitlicens. Elitlicensen gäller alla som spelar i eller kvalar upp till SSL/Allsvenskan/Division 1.

Svensk innebandy har beslutat att införa elitlicens, vilken i korthet innebär följande:

  • Säsongen 14/15 införs gemensam kontoplan (ska börja konteras och bokföras enligt denna senast från 1 maj 2015)
  • Säsongen 15/16 införs gemensamt räkenskapsår med avslut 30 april (måste vara infört 1 maj 2016)
  • Säsongen 16/17 måste varje elitklubb ha auktoriserad eller godkänd revisor
  • Säsongen 17/18 ska elitklubb vara skuldfri (alltså den 1 maj 2018 får inga skulder finnas inom idrotten)
  • Säsongen 18/19 ska eget kapital vara positivt (alltså den 1 maj 2019 måste eget kapital vara positivt)
  • 1 maj 2019 då gäller innebandyns elitlicens fullt ut

Som ett led i att kunna ge klubbar tid att anpassa sker alltså nu ett första steg, att börja bokföra och kontera i enlighet med innebandyns gemensamma kontoplan, anvisningarna gäller från 1 maj 2014. Senaste datum att påbörja kontera och bokföra enligt kontoplanen är alltså den 1 maj 2015.

Den gemensamma kontoplanen hittar ni här.

Riktlinjer till kontoplanen: 

  1. Innebandyns kontoplan gäller, i klartext inga konton med ”samma lydelse” kan ges ett annat kontonummer
  2. Innebandyns kontoplan kan naturligtvis kompletteras om ni saknar något konto, och ytterligare vill specificera, var i sådana fall noga med att det nya kontot hamnar i samma kontoklass
  3. Lägg upp de konton som ni tror att ni kommer att använda er av, behövs det fler under året kompletterar ni med konton från kontoplanen. Alla konton behöver alltså inte läggas upp från start.

Länkar:
FAQ om Elitlicens
Elitkonferens 4-5 februari 2017
Reglemente för Elitlicens, med anvisningar


Kontaktperson: Kundtjänst

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>