2012-08-01 14:58

Aktuella avstängningar

Här publiceras de aktuella bestraffningar som SIBF:s Juridiska Nämnd beslutat om.

De flesta besluten rör förbundsserierna, men även SM-tävlingar och överklaganden gällande SDF-ärenden kan finnas med. Avstängningar vars bestraffningstid gått ut raderas efterhand.

Nedanstående personer har efter beslut i SIBF:s Juridiska Nämnd (JN) diskvalificerats från tävling/uppvisning och/eller uppdrag gällande innebandy administerad eller sanktionerad av SIBF.

Det innebär att diskvalifikationen gäller all innebandy som administreras av SIBF eller någon SDF. Angiven förening avser den förening som personen tillhörde vid anmälan till bestraffning. 

Observera! Personer eller föreningar som berörs av besluten och söker detaljerade upplysningar hänvisas till det skriftliga beslutsmeddelande som sänts till respektive person/förening, vari t.ex. information om överklaganderätt återfinns.

Beslut fattade av SIBF:s eller SDF:s JN (eller motsvarande) gäller enligt skriftligt beslutsmeddelande oavsett om det återfinns på denna sida eller ej.

I det fall olikheter mellan denna sidas uppgifter och skriftligt beslutsmeddelande finns, gäller alltid det skriftliga beslutsmeddelandet.

Klicka på denna länken för att se aktuella avstängningar


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>