Handläggning

Anmälan till bestraffning
Alla ärenden handläggs vanligtvis efter följande schema:

1. Anmälan till bestraffning inkommer SIBF via en anmälan i iBIS.

2. Den anmälde får tillfälle att yttra sig. En yttrandebegäran och kopia på anmälan (och evenuella ytterliga handlingar) skickas ut. Av denna framgår vem som är anmäld, vem som har anmält, när yttrande senast ska ha inkommit till SIBF m.m.

3. Yttrande inkommer SIBF.

4. Handlingar som inkommit i tid, av behöriga personer och som är underskrivna tas upp av Juridiska Nämnden, som sedan fattar beslut.


Överklagan
Överklaganden handläggs vanligtvis efter följande schema:

1. Överklagan inkommer SIBF:s kansli.

2. Motpart i ärendet får tillfälle att yttra sig. En yttrande begäran och kopia på överklagan (och eventuellt ytterligare handlingar) skickas ut.

3. Samtliga handlingar i ärendet begärs in från tidigare instans (den som har fattat beslutet).

4. Yttrande inkommer SIBF:s kansli.

5. Handlingar som inkommit i tid, av behöriga personer och som är underskrivna tas upp av Juridiska Nämnden, som sedan fattar beslut.

 

Obs. Detta är en förenkling av ärendets handläggning. Ytterligare punkter kan läggas till.


Kontaktperson: Linda Noppa

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>