Anmälan till bestraffning


Vem som helst kan göra en anmälan.

Juridiska Nämnden har dock endast skyldighet att ta upp ärendet till prövning om anmälan inkommit från någon som berörs av saken.

Vill du göra en anmälan till bestraffning?

Fyll i anmälan till bestraffning.

Denna skall vara ifylld med hjälp av en dator för att sedan skrivas ut, undertecknas och skickas in till SIBF.

Anmälan ska innehålla namn på den anmälde, tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången, omständigheterna och den bevisning man vill åberopa.


Kontaktperson: Linda Noppa

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>