Värdegrund

Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt! Svensk Innebandy är en lättillgänglig idrott som ska erbjudas alla som vill delta. Vår idrott ska ge glädje och gemenskap till alla som engagerar sig i den och vi värnar om livslångt idrottande. Verksamheten bedrivs i enlighet med Idrotten Vill och FN:s Konvention om Barnets rättigheter.

Idrotten vill
”Svensk idrott ska ha en attraktiv verksamhet där barn, unga, vuxna och äldre kan och vill träna och tävla under hela livet. Idrottsrörelsen vill ha en fortsatt hög rekrytering av barn och vill att ungdomar stannar längre inom föreningsidrotten oavsett om de vill motionera eller tävla på elitnivå. Svensk Idrott vill att fler blir engagerade inom idrottsrörelsen. För att uppnå detta behöver föreningsmiljön vara utvecklande och glädjefylld. Alla oavsett bakgrund, sociala eller ekonomiska förutsättningar, ska känna gemenskap i föreningen. Barn- och ungdomsidrotten ska bedrivas i enlighet med idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill. Med ambitionen att vara en rörelse för livslång idrott, behöver det traditionella synsättet där idrottsrörelsen kan illustreras som en pyramid med en bred bas som utgör barn- och ungdomsidrotten och en spetsig topp i form av elitidrotten, förändras. Det finns numera en vilja att beskriva idrottsrörelsen som en rektangel där såväl barn, unga, vuxna och äldre ska ha möjlighet att idrotta i en förening under hela livet på sina egna villkor oavsett ålder och ambitionsnivå.”

FN:s konvention om barnets rättigheter
Svensk Innebandyn följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Nästan samtliga 41 sakartiklar i ”barnkonventionen” har bäring på barns medverkan i idrott. Artikel 31 säger att ”barnet har rätt till lek, vila och fritid”.

Artikel 12 säger att ”barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det”. Det ska genomsyra Svensk Innebandys arbete med och för barn och unga på samtliga nivåer.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>